Stop Przemocy - RAZEM BEZPIECZNIEJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

W związku z realizacją projektu: ?STOP! PRZEMOCY?  namocy rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?RAZEM BEZPIECZNIEJ? ustanowionego uchwałą nr 218/2006 rady ministrów z dnia   18 grudnia 2006r. oraz działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. Zm.) Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa ? S.A.P.R.A. w Prudniku informuje  Państwa o zmianie  terminów  przebiegu 120 godzinnego studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Harmonogram po zmianie wygląda następująco:

 

- 30.08.2013  godz. 8- 16

- 13.09.2013  godz. 8 -16

- 27.09.2013  godz. 8-16

- 11.10.2013  godz. 8-16

- 18.10.2013  godz. 8-16

- 25.10.2013  godz. 8-16

- 08.11.2013  godz. 8-16

- 15.11.2013  godz. 8-16

- 22.11.2013  godz. 8-16

- 06.12.2013  godz. 8-16

- 13.12.2013  godz. 8-16

 

 

 

             Szkolenia organizowane będą w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku, ul. Kościuszki 55a.

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.