Twoje Dziś Twoje Jutro Europejski Sen

zapraszamy do konkursu

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" serdecznie zaprasza do wzięcia udziały w ogólnoszkolnym konkursie pn.

?Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013, jakiego nie znamy"

 

 

organizowanym w ramach projektu ?TWOJE DZIŚ- TWOJE JUTRO; EUROPEJSKI SEN Jak spełnić własne marzenia przy wykorzystaniu RPO WO"
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych Województwa Opolskiego.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić FORMULARZ PROJEKTOWY i przesłać lub dostarczyć go do biura Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie ?Alternatywa" które znajduje się na ul. Kościuszki 55 A w Prudniku.

Ostateczny termin składania Formularza projektowego upływa z dniem 29.10.2012 roku. Rozstrzygnięcie konkurs nastąpi 31.10.2012 roku.

Dla Laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody: I miejsce tablet multimedialny, II miejsce tablet graficzny, III miejsce zestaw multimedialny.

Całkowity koszt projektu finansowany jest przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
W załączeniu przesyłamy Formularz Projektowy oraz Regulamin konkursu.

Dodatkowych informacji udzielą Kamila Zioła oraz Agnieszka Kuboń - Wojnar pod numerem telefony 77 436 47 00

 

 załączniki:

formularz projektowy konkursu.doc

jak wziąć udział.doc

regulamin.doc

 

Konkurs - "Jak spełniać marzenia"

 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie SAPRA w ramach Konkursu ofert na działania informacyjno - promocyjne dla partnerów społecznych i gospodarczych pn. ?Działania popularyzujące wiedzę o RPO WO 2007-2013 wśród dzieci i młodzieży? organizuje projekt pt.

?TWOJE DZIŚ- TWOJE JUTRO;

EUROPEJSKI SEN

Jak spełnić własne marzenia przy wykorzystaniu  RPO WO na lata 2007- 2013?

Działanie III Ogólnoszkolny konkurs ?Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, jakiego nie znamy ?.

Konkurs jest uwieńczeniem pracy zespołu oraz podsumowaniem całego cyklu. W konkursie  mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Województwa Opolskiego. Najważniejszym kryteriom oceny będą innowacyjność oraz trafność danego projektu, zgoność z wytycznymi i SZOP-em.

Nagroda główna-  tablet

2 miejsce ?tablet graficzny

3 miejsce zestaw multimedialny

komisja przyzna również 10  wyróżnień ?nagroda-pendrive

Warsztaty Dla Młodzieży

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie SAPRA w ramach Konkursu ofert na działania informacyjno - promocyjne dla partnerów społecznych i gospodarczych pn. ?Działania popularyzujące wiedzę o RPO WO 2007-2013 wśród dzieci i młodzieży? organizuje projekt pt.

?TWOJE DZIŚ- TWOJE JUTRO;

EUROPEJSKI SEN

Jak spełnić własne marzenia przy wykorzystaniu  RPO WO na lata 2007- 2013?

W projekcie założono przeprowadzić warsztaty dla 80 uczniów z terenu województwa opolskiego opracować 4 scenariusze happeningów promujących RPO WO, przedstawić 10 happeningów w 10 szkołach na terenie Województwa Opolskiego  dla około 2000 uczniów, oraz przeprowadzić dla młodzieży konkurs na projekty umożliwiające zrealizowanie marzeń dzięki RPO WO.Uczniowie zostaną podzieleni na cztery 10-20 osobowe grupy, każda z grup będzie uczestniczyć w dwóch czterogodzinnych zajęciach podczas których uczniowie dowiedzą się o RPO WO oraz opracują 4 scenariusze happeningu o spełnianiu marzeń dzięki finansowaniu z RPO WO. Warsztaty prowadzone będą przez 2 trenerów. Dzięki temu że uczniowie stworzą swoje ciekawe widowisko promujące korzyści płynące z  RPO WO 2007-2013 w sposób kreatywny podniosą swoja wiedzę na ten temat. Widowisko przedstawiane będzie na dużej przerwie w każdej ze szkół według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Spotkanie Organizacyjne

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie SAPRA w ramach Konkursu ofert na działania informacyjno - promocyjne dla partnerów społecznych i gospodarczych pn. ?Działania popularyzujące wiedzę o RPO WO 2007-2013 wśród dzieci i młodzieży? organizuje projekt pt.

?TWOJE DZIŚ- TWOJE JUTRO;

EUROPEJSKI SEN

Jak spełnić własne marzenia przy wykorzystaniu  RPO WO na lata 2007- 2013?

W projekcie założono przeprowadzić warsztaty dla 80 uczniów z terenu województwa opolskiego opracować 4 scenariusze happeningów promujących RPO WO, przedstawić 10 happeningów w 10 szkołach na terenie Województwa Opolskiego  dla około 2000 uczniów, oraz przeprowadzić dla młodzieży konkurs na projekty umożliwiające zrealizowanie marzeń dzięki RPO WO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI SZKÓL DO KONTAKTU Z NAMI I UCZESTNICTWA W SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.