Zrealizowane Projekty

Trzeźwi kierowcy

 

6 SIERPIEŃ 2010

AKCJA PROFILAKTYCZNA W PARTNERSTWIE Z KLUBEM MOTOCYKLOWYM WRM CHAPTER PRUDNIK

TRZEŹWI KIEROWCY podczas MOTO KINA

 

 

W ramach porozumienia Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. nieodpłatnie zrealizowało w terminie 06.08.10:
1. Małgosia Kwiecimnska Przeprowadziła pogadankę psychoprofilaktyczną dotyczącą skutków jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających przez terapeutę uzależnień
2. Udostępnilismy do emisji materiał psychoprofilaktyczny dotyczącą skutków jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających
3. DAREK, MONIKA, GAJA, AGNIESZKA, ROLAND, MARCIN i EWELINA Przeprowadzili akcję ulotkową:

rozdaliśmy kierowcom ulotki dotyczące :

  • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i uzależnieniu od hazardu i gier
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • przeciwdziałania handlowi ludźmi
  • solidarności z osobami żyjącymi z wirusem HIV i HCV
  • oferty pomocy terapeutycznej w regionie

Reintegracja społeczna

Reintegracja społeczna

Szkolenia

A. Otwarte warsztaty edukacyjne ?WOLONTARIAT?

Cele projektu:

? Podstawowym celem programu było zwiększenie świadomości na temat praw i obowiązków wynikających z ustawy o wolontariacie

Termin realizacji:

? listopad 2009 r.

Odbiorcy projektu:

? nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni inne służby działające w obszarze działań wolontariackich

B. Otwarte warsztaty edukacyjne ?OTWARTE KONKURSY OFERT?

Cele projektu:

? Podstawowym celem programu było zwiększenie świadomości i umiejętności członków organizacji pozarządowych na temat większego udziału w życiu społecznym, kreowaniu partnerstwa z organami administracji samorządowej, większego udziału w otwartych konkursach ofert

Termin realizacji:

? listopad 2009 r.

Odbiorcy projektu:

? nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni inne służby działające w obszarze działań społecznych, członkowie i wolontariusze NGO i OPP

Społeczeństwo obywatelskie

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWOŁANA

W związku z podpisaniem Zarządzenia nr 151/2011 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 WRZEŚNIA 2011r. w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz powołania jej członków informujemy, iż w skład Rady powołani zostali:

1.Przedstawiciele administracji publicznej w składzie:
- Krzysztof Drobina ? przedstawiciel Wojewody Opolskiego
- Teresa Ceglecka-Zielonka ? przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego
- Ryszard Donitza ? przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
- Andrzej Mazur ? przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
- Barbara Kamińska ? przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego
- Adam Maciąg ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
- Stanisław Mazur ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
- Irena Barczyk ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
- Izabela Podobińska ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego

2. Przedstawiciele sektora pozarządowego w składzie:
- Rafał Bartek ? Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
- Jadwiga Fatyga ? Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
- Kazimierz Jednoróg ?Fundacja ?Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
- Janusz Kalupa ?Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Strzelcach Opolskich
- Tomasz Kosmala ? Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Piotr Koziol ?Stowarzyszenia Budkowice
- Zdzisław Markiewicz ?Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
- Anetta Sałacka ? Ludowy Klub Jeździecki ?Lewada?
- Monika Witkowska - Kubas ?Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ?Alternatywa? ? S.A.P.R.A


Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie- dyżury w rewirze dzielnicowych
Program pomocy ofiarom przestępstw
Cel projektu : zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób narażonych na doznawanie przemocy, zwiększenie form dostępnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc
Odbiorcy : osoby uwikłane w przemoc zgłaszające się po pomoc do rewiru dzielnicowych komendy powiatowej policji w Prudniku
Termin realizacji: luty 2009r- do nadal

HIV / AIDS

Współorganizacja warsztatów edukacyjnych w ramach lokalnej kampanii ?HIV/ AIDS?

Cele projektu:

? Podstawowym celem programu było zmniejszenie ryzyka zakażenia się wirusem HIV

młodych ludzi wchodzących w życie seksualne. Cel ten był realizowany poprzez:

- zwiększenie wiedzy w aspekcie HIV/AIDS,

- zwiększenie świadomości własnych postaw wobec zachowań ryzykownych.

Termin realizacji:

? listopad 2009 r.

Odbiorcy projektu:

? funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku

Warsztaty realizowane były jako część składowa lokalnej kampanii edukacyjnej, organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno ? Epidemiologiczną w Prudniku oraz Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

 

Promocja zdrowia

Cele projektu:

? Podstawowym celem programu było zwiększenie świadomości społecznej na temat realizowanych przez Stowarzyszenie programów profilaktycznych po przez udział w Targach Rzemiosła artystycznego w Prudniku oraz Targach Organizacji Pozarządowych w Opolu

Termin realizacji:

? czerwiec -listopad 2009 r.

Odbiorcy projektu:

? społeczność lokalna

Podkategorie

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.