HIV / AIDS

Współorganizacja warsztatów edukacyjnych w ramach lokalnej kampanii ?HIV/ AIDS?

Cele projektu:

? Podstawowym celem programu było zmniejszenie ryzyka zakażenia się wirusem HIV

młodych ludzi wchodzących w życie seksualne. Cel ten był realizowany poprzez:

- zwiększenie wiedzy w aspekcie HIV/AIDS,

- zwiększenie świadomości własnych postaw wobec zachowań ryzykownych.

Termin realizacji:

? listopad 2009 r.

Odbiorcy projektu:

? funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku

Warsztaty realizowane były jako część składowa lokalnej kampanii edukacyjnej, organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno ? Epidemiologiczną w Prudniku oraz Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

 

Promocja zdrowia

Cele projektu:

? Podstawowym celem programu było zwiększenie świadomości społecznej na temat realizowanych przez Stowarzyszenie programów profilaktycznych po przez udział w Targach Rzemiosła artystycznego w Prudniku oraz Targach Organizacji Pozarządowych w Opolu

Termin realizacji:

? czerwiec -listopad 2009 r.

Odbiorcy projektu:

? społeczność lokalna

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.