Punkty Konsultacyjne dla osób biorących i rodzin

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA AKTYWNEJ POMOCY RODZINIE ALTERNATYWA S.A.P.R.A. W ROKU 2009
1. Punkt Konsultacyjny dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
Cel projektu :
- Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
- Poradnictwo dla osób używających narkotyki ( nie uzależnionych )
- Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków
- Poradnictwo dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych
- Program pracowników ulicznych
- Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu
- Wywiady, interwencje socjalne
- Psychoedukacja rodzin
- Możliwość wykonania i interpretacji testu na obecność narkotyków
- Diagnozowanie oraz wystawianie skierowań do Ośrodków Rehabilitacyjno ? Readaptacyjnych
Termin realizacji ; styczeń - grudzień 2009
Odbiorcy projektu : osoby biorące narkotyki oraz członkowie ich rodzin
Program finansowany przez Gminę PrudnikProgramy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią, używających i uzależnionych od narkotyków.
PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN- AKTYWNA POMOC RODZINIE
Cel projektu : Celem programu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy rodzinom i bliskim osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków. Po przez
- Zwiększenie wiedzy rodzin i bliskich osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków , w zakresie choroby zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
-Doskonalenie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie. - Wzrost możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie związanych z problemem narkotykowym.
Cały program zakładał :
§ zajęcia edukacyjno-informacyjne na temat mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia,
§ poradnictwo rodzinne,
§ interwencje kryzysowe,
§ grupa wsparcia dla rodzin,
§ warsztaty umiejętności wychowawczych,
§ pomoc/konsultacje prawne,
§ superwizja.
§ Obsługa programu: - koordynacja , księgowość
Termin realizacji : styczeń - grudzień 2009
Odbiorcy: rodzice i bliscy osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków

 

Program finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.