Programy Profilaktyczne

Spotkania edukacyjne ?Moje dziecko a narkotyki? dla rodziców uczniów Publicznych Gimnazjów oraz szkół ponad-gimnazjalnych
Cele projektu:
? Celem programu było zwiększenie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i odpowiadania
na potrzeby młodego człowieka. Cel ten był realizowany poprzez:
- dostarczenie wiedzy na temat narkotyków, ich działania na organizm człowieka oraz psychologicznych i fizjologicznych mechanizmów uzależnień,
- nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań towarzyszących kontaktom z narkotykami lub będących efektem takich kontaktów,
- zmniejszenie lęku związanego z problemem uzależnienia dzieci i młodzieży.
Termin realizacji:
? styczeń-grudzień 2009 r.
Odbiorcy projektu:
? rodzice uczniów
Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie- dyżury w rewirze dzielnicowych
Program pomocy ofiarom przestępstw
Cel projektu: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób narażonych na doznawanie przemocy, zwiększenie form dostępnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc
Odbiorcy : osoby uwikłane w przemoc zgłaszające się po pomoc do rewiru dzielnicowych komendy powiatowej policji w Prudniku
Termin realizacji: luty 2009r
Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.